KHÁCH HÀNG THỰC SỰ CỦA DOANH NGHIỆP LÀ AI?

Có thể các bạn đã biết phương trình của bảng cân đối kế toán trông như thế này:

Tài sản doanh nghiệp = Vốn chủ sở hữu + Nợ

Trong khi nó nên là:

Tài sản doanh nghiệp = Vốn thiên nhiên + Vốn chủ sở hữu + Nợ

Phương trình này bị sai về cốt lõi của kinh tế học nên dẫn đến sự mất cân bằng tự nhiên trong tiến trình phát triển. Phương trình này cho phép con người được thoải mái lấy đi hoặc kiếm lời từ những gì họ không tạo ra.

Phương trình này cũng đặt con người ở vị trí trung tâm của nền kinh tế, vì chỉ phục vụ con người, làm thoả mãn các nhu cầu của khách hàng thì doanh nghiệp mới có thể kiếm được nhiều tiền.

Tỷ lệ phương trình mới này có thể được thay đổi trong thực tiễn là 0,00001% bởi vì nó dính tới quyền lợi của rất nhiều bên. Lợi nhuận của các Công ty và Tập đoàn sẽ giảm xuống rất nhiều và đương nhiên là không đời nào họ chịu việc này.

Phương trình thay đổi cũng sẽ dẫn tới sự thay đổi về mặt giáo trình kinh tế. Các sinh viên kinh tế sẽ cần dành phần lớn thời gian để được học về thiên nhiên, về tiến trình tự nhiên của rất nhiều hoạt động trên trái đất, trước khi họ học kinh tế.

Họ sẽ cần hiểu con người chỉ là 1 phần nhỏ bé của tự nhiên, và chịu ảnh hưởng của rất nhiều từ tự nhiên. Một doanh nhân cũng cần nhìn thấy bức tranh tổng thể này trước khi tạo ra sản phẩm và dịch vụ của mình.

Khi đó, khách hàng thực sự của doanh nghiệp sẽ không chỉ là con người mà còn là cây cỏ, khu rừng, động vật, dòng sông, con suối, biển cả, … Nếu tất cả doanh nghiệp đều hiểu điều này thì chúng ta sẽ có một nền kinh tế bền vững, chăm sóc được cho thế hệ này và không cướp đi những quyền lợi miễn phí của thế hệ sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *