Lưu trữ Danh mục: Blog Trao Studio

Bài hát “Tìm Cọp” – sáng tác mới của Trao Studio

Bài hát kể câu chuyện trí khôn là tình yêu.

“Gieo ước mơ xanh” – Tác phẩm âm nhạc đầu tiên của Gieo

Năm 2021, Gieo đã hợp tác cùng với nhạc sĩ Ninh Văn Hải sáng tác