Gieo 

biến hạt giống thành món quà tiết kiệm nhất, và cũng diệu kỳ nhất dành tặng cho một ai đó.

Trao Xuất bản

sáng tác sách gieo diệu kỳ với hai bộ sách là Vũ trụ Cổ tích Người hùng Thầm lặng.

Trao Studio

sáng tác các bài hát nhạc kịch cho thiếu nhi dựa trên sách của Trao Xuất bản.

Trường Hạt

đào tạo phương pháp The Trao Way – giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nhưng lại ít vất vả hơn.

Nhiều khách hàng của Trao là các Công ty trong danh sách Fortune 500 Global:

Trang chủ - Trao Group 7
Trang chủ - Trao Group 8
Trang chủ - Trao Group 9
Trang chủ - Trao Group 10
Trang chủ - Trao Group 11
Trang chủ - Trao Group 12
Trang chủ - Trao Group 13

Quan tâm tài trợ văn hóa Trao?

Ước mơ của Trao và Gieo

là mở ra con đường để con người trở về với tự nhiên. Bằng cách làm sống lại văn hóa cho đi với lòng tôn trọng, Trao nhìn thấy một thế giới hạnh phúc – nơi con người có thể sống chan hòa và hợp tác với thiên nhiên. 

“Những bông hoa ngày mai ngủ trong hạt giống hôm nay.”

The Trao Way

là phương pháp quản trị doanh nghiệp tập trung vào gieo trồng hơn vào kết quả, vì ‘thiên nhiên không vội vàng nhưng mọi việc đều hoàn thành’.

Trang chủ - Trao Group 14

Vũ trụ cổ tích

là sự tiếp nối tự nhiên cho những nhân vật cổ tích của Việt Nam và thế giới nhưng ở một phiên bản nhân văn, tha thứ và yêu thương nhiều hơn.

Trang chủ - Trao Group 15

TIN TỨC

Quan tâm phát triển sự nghiệp cùng Trao?

Đừng bỏ lỡ những hạt giống của niềm vui, may mắntự do được gửi tới e-mail của bạn mỗi tuần

Mỗi thứ 6, bạn sẽ được nhận những thông điệp đặc sắc về ‘The Trao Way‘ qua bản tin miễn phí từ Đồng sáng lập của Trao Group.

Đăng ký E-mail

* Ở đây chỉ có nội dung tuyệt vời và KHÔNG quảng cáo.