Hậu Nguyễn: Chuyến đi Huế 2023 và chính sách du mục đặc biệt của Trao

Trao Group hướng tới sự phát triển một cách bền vững trong kinh doanh và đời sống cho các nhân sự. Như là một phần của cam kết này, Trao đã tạo ra ngân sách du mục để tặng cho các thành viên. Theo đó, mỗi thành viên có thể tự lựa chọn cho mình một địa điểm yêu thích tại Việt Nam. Sau đó, bạn có thể tới đó để làm việc và kết hợp nghỉ ngơi trong 1 tuần dưới sự tài trợ của Công ty.

Chính sách này sẽ cho phép các nhân sự có kỳ nghỉ dài hơn, đồng thời được gợi mở để trải nghiệm một cách thức làm việc của tương lai. Tại đó, bạn có thể lựa chọn hoàn thành công việc ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ khi nào bạn muốn.

Một chiếc video review về chính sách du mục của bạn Hậu Nguyễn, sau chuyến đi tới Huế 2023. Xin mời các bạn cùng xem video và tìm hiểu về chính sách đặc biệt này tại Trao nhé.

 

 

Thực hiện Hậu Nguyễn