Trao Xuất bản giao lưu cùng học sinh Vinschool T35 Times City

Cũng trong tuần lễ Book Week của Vinschool Times City T35, anh Lương Ngọc Đức – tác giả các đầu sách của Trao Xuất bản cũng đã tới giao lưu và kể chuyện cùng các em học sinh. Sự kiện đã được diễn ra tại thư viện của nhà trường.

Các em học sinh đều vô cùng hào hứng khi được nghe đoạn tiếp theo của những câu truyện cổ tích thân thuộc. Sau khi được nghe diễn giả kể chuyện, em nào cũng hào hứng phát biểu ý kiến. Rất nhiều em còn nán lại sau chương trình để xin chữ ký của diễn giả trước khi về lớp.

 

Trao Xuất bản giao lưu cùng học sinh Vinschool T35 Times City 1

Rất đông các em học sinh của 2 khối đã tới tham dự sự kiện.

Trao Xuất bản giao lưu cùng học sinh Vinschool T35 Times City 2

Diễn giả cùng MC là cô giáo.

Trao Xuất bản giao lưu cùng học sinh Vinschool T35 Times City 3

Các em học sinh hào hứng giao lưu cùng diễn giả.

Trao Xuất bản giao lưu cùng học sinh Vinschool T35 Times City 4

Đố em, câu trả lời đúng là gì? 

Trao Xuất bản giao lưu cùng học sinh Vinschool T35 Times City 5

Em nào cũng muốn phát biểu ý kiến.

Trao Xuất bản giao lưu cùng học sinh Vinschool T35 Times City 6

Diễn giả kể chuyện rất hăng say.

Trao Xuất bản giao lưu cùng học sinh Vinschool T35 Times City 7

Ban tổ chức và diễn giả tặng quà lưu niệm cho nhau. 

Theo Trao Xuất bản