(Video) Podcast về Thương hiệu di sản – Phỏng vấn Đồng sáng lập Trao Group

Đã khi nào bạn tự hỏi giá trị cao nhất và vững bền nhất của một thương hiệu là gì chưa? Mục đích của mỗi chúng ta khi bắt đầu khởi tạo một thương hiệu có thể rất khác nhau. Tuy nhiên theo thời gian, một thương hiệu tồn tại 50 năm, 100 năm, 500 năm,… hoặc nhiều hơn nữa dường như những giá trị mà mỗi thương hiệu để lại thật tương đồng. Đã có nhiều người nhắc đến khái niệm “thương hiệu bền vững”, nhưng hôm nay chúng mình cùng nói về thương hiệu với một góc nhìn mới thuận theo tự nhiên: “Thương hiệu Di sản”

Podcast là một bài phỏng vấn được thực hiện bởi Duy Taddy – Sáng lập Stormie Brand phỏng vấn Lương Ngọc Đức – Đồng sáng lập của Trao Group.

Theo Trao Group