(Video) Lì xì Hạt giống: 8 năm một hành trình

Lì xì Hạt giống là một dự án để lại nhiều dấu ấn của Gieo. Trải qua 8 năm, Lì xì Hạt giống được gieo thúc đẩy đã liên tục phát triển và tạo những bước triển mới. Trong Video này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình đầy ý nghĩa ấy từ những người trong cuộc.

Và trong lúc bạn xem chiếc video này thì rất có thể hạt giống từ những chiếc lì xì cũng đã được bừng nở ở khắp nơi rồi.

Theo Gieo