Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay

Tháng 10/2023, sách của Trao xuất bản được Trường tiểu học Vinschool Greenbay chọn làm tài liệu đọc cho tất cả các em học sinh. Sách ‘Trí khôn của ta đây – phần 2’ được chọn cho các bé khối 1. Sách ‘Sự tích Lì xì Hạt giống’ được chọn cho các bé khối 2, 3. Còn sách ‘Người hùng thầm lặng’ là dành cho các bé khối 4, 5. Đây là một cột mốc quan trọng cho những nỗ lực của Trao Xuất bản.

Ngoài việc đọc ở nhà, các em còn có các buổi thuyết trình và chia sẻ trên lớp. Sau đó, mỗi bé còn viết và vẽ nhiều những nội dung mình học được từ sách. Bên cạnh việc đọc sách, các bản nhạc của Trao cũng đã được vang lên trong các lớp học nơi đây như bài Tìm Cọp và Gieo ước mơ xanh.

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 1

Một em bé đang thuyết trình sách Người hùng Thầm lặng cho cả lớp

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 2

Quyển sách gồm có 4 chương nhé.

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 3

Cả lớp chăm chú nghe cô giáo đố xem tác giả sách là ai nhỉ?

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 4

Rất nhiều các bài thu hoạch đã được các bé thực hiện

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 5

Người hùng thầm lặng, Trí khôn của ta đây – phần 2 và Sự tích Lì xì Hạt giống

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 6

Những góc nhìn và những câu chuyện mới

Bây giờ, chúng ta cùng zoom in một số các tác phẩm dễ thương của các bạn học sinh trường tiểu học Vinschool Greenbay xem có gì nhé?

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 7

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 8

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 9

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 10

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 11

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 12

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 13

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 14

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 15

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 16

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 17

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 18

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 19

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 20

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 21

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 22

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 23

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 24

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 25

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 26

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 27

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 28

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 29

Sách của Trao Xuất bản được chọn là tài liệu đọc cho tất cả học sinh Trường Vinschool Greenbay 30

Theo Trao Xuất bản