Đơn vị bảo trợ truyền thông cho Cuộc thi “Thiết kế Lì xì Hạt giống” 2020 – Báo Giáo dục và Thời đại

Báo Giáo dục và Thời đại – Cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, diễn đàn toàn dân vì sự nghiệp giáo dục đã chính thức trở thành Đơn vị bảo trợ truyền thông cho Cuộc thi “Thiết kế Lì xì Hạt giống” năm 2020.

Bước sang năm thứ 2, Cuộc thi tiếp tục được nhận sự quan tâm và bảo trợ của một đơn vị truyền thông uy tín, với các mảng khai thác tập trung vào giáo dục, học vấn, tuổi trẻ,… Sự đồng hành này chắc chắn sẽ tiếp thêm cho Gieo và cuộc thi nguồn động lực to lớn nhằm hoàn thành thật tốt những kế hoạch đã đề ra cho cuộc thi năm nay!

Đơn vị bảo trợ truyền thông cho Cuộc thi "Thiết kế Lì xì Hạt giống" 2020 - Báo Giáo dục và Thời đại 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *