Cục Thông tin cơ sở tham gia tổ chức Cuộc thi Thiết kế “Lì xì Hạt giống” lần 2 – Tết 2020

Cục Thông tin cơ sở tham gia tổ chức Cuộc thi Thiết kế “Lì xì Hạt giống” lần 2 – Tết 2020.

Cục Thông tin cơ sở tham gia tổ chức Cuộc thi Thiết kế "Lì xì Hạt giống" lần 2 - Tết 2020 1

Cuộc thi Thiết kế “Lì xì Hạt giống” Tết 2020 của Gieo năm nay hân hạnh có sự đồng hành từ Cục Thông tin cơ sở – Cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Thông tin cơ sở là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thông tin cơ sở và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện.

Cục đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo, đài và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi Thiết kế “Lì xì Hạt giống” Tết 2020 đến đông đảo học sinh các nhà trường, các tổ chức giáo dục và các doanh nghiệp tại địa phương. Gieo hy vọng Lì xì Hạt giống sẽ là một ý tưởng thành công trong việc phối hợp giữa nguồn lực người dân, Doanh nghiệp và Chính phủ, để từ đó lan tỏa mạnh mẽ văn hóa gieo trồng và những thông điệp tích cực về tinh thần yêu thương, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *