Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Trao Group về Lì xì Hạt giống

Cuộc thi Thiết kế Lì xì Hạt giống lần 2 – Tết 2020 đã thu hút sự tham gia của rất nhiều trường học và doanh nghiệp trong việc tài trợ cũng như góp sức cho sự thành công của cuộc thi. Trong các nỗ lực đó, Gieo sẽ không thể không nhắc tới vai trò đồng tổ chức của Cục Thông tin Cơ sở – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhờ sự giúp đỡ của Cục Thông tin Cơ sở – Bộ Thông tin và Truyền Thông, cuộc thi đã thu hút được truyền thông của hàng trăm đơn vị báo đài và nhà nước. Nhờ đó, thông điệp nhân văn của cuộc thi đã lan tỏa được tới 102 trường học trên 20 tỉnh thành với 167 sự kiện làm Lì xì Hạt giống đã được thực hiện.

Chúng tôi xin chia sẻ lại công văn của Cục Thông tin Cơ sở đã gửi Trao.

 

Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Trao Group về Lì xì Hạt giống 1

Thư của Cục Trưởng Nguyễn Văn Tạo gửi ông Lương Ngọc Đức

Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Trao Group về Lì xì Hạt giống 2

Thư của Cục Trưởng gửi tới Sở Thông tin và Truyền thông các thành phố, tỉnh trực thuộc Trung Ương.