Lưu trữ Danh mục: Gieo Cafe

Gieo Cafe: Góc an tĩnh giữa lòng Hà Nội

Hà Nội bây giờ ồn ào nhỉ? Yên tĩnh đã bị mùa hè lôi tuột