Về TRao group

  • Ý tưởng và sự chuẩn bị: kể từ 2012
  • Chính thức ra đời: Tháng 05/2016
  • Địa điểm ra đời: Thành phố biển Đà Nẵng 
  • Văn phòng: Hà Nội và Sài Gòn
  • Đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành: Ông Lương Ngọc Đức 
  • Ý nghĩa tên Trao: Cho đi với lòng tôn trọng

Đối tác của Trao 

Mẹ Thiên nhiên

Là mặt trời, là đất mẹ, là cỏ cây 

Trao nhận thức được rằng chúng tôi không sáng tạo các sản phẩm mình đang bán. Các sản phẩm của Trao như sản phẩm từ cây hoa hay hạt giống đều là một phần ‘máu thịt’‘thân thể’ của Mẹ Thiên nhiên. Chúng tôi chỉ là trung gian đóng gói và trao gửi món quà từ Mẹ Thiên Nhiên tới các khách hàng. Hiểu và trân trọng điều này, các sản phẩm do Trao kinh doanh sẽ hòa nhịp với mong ước của Mẹ Thiên nhiên để nó không chỉ phục vụ con người, mà còn đồng thời chăm sóc cho thiên nhiên vạn vật. 

Con người Trao

Là những người sẵn lòng cho đi nhiều hơn nhận về

Giá trị cốt lõi của Trao Group là sự tôn trọng. Chúng tôi cũng rất cẩn trọng trong việc tìm kiếm các đối tác sản xuất, nhà cung cấp hay các nhân sự cũng chia sẻ cùng giá trị cốt lõi này.