Bộ kit gieo hạt – Gieo bình an – Hạt cà chua bi

120,000

Cà chua có vỏ và ruột màu đỏ, thể hiện sự thủy chung son sắt, trong ngoài như một.

Bộ kit gieo hạt – Gieo bình an – Hạt cà chua bi