6 giá trị cốt lõi của Trao

Giá trị cốt lõi 1

Trao Group là Công ty được xây dựng dựa trên tình thương và sự cống hiến.

Trao cho đi nhiều hơn nhận về

Ước nguyện của Trao Group được bắt đầu ngay từ tên của Công ty. Từ “Trao” trong tiếng Việt nghĩa là cho đi với sự tôn trọng. Trao ước mơ sẽ trở thành một minh chứng cho việc một Công ty sẽ không phá sản khi cho đi nhiều hơn nhận về.

Giá trị cốt lõi 2

Trao như hoa Trao 

Đối với Trao, sự cho đi thực sự chỉ diễn ra khi cả người trao và người nhận cùng không biết tới sự có mặt món quà. Đó là sự cho đi một cách vô tư như ánh nắng mặt trời hay như sự bừng nở của một bông hoa

Và rốt cuộc, sau ngần ấy thời gian, Mặt Trời chưa bao giờ nói với Trái Đất rằng
“Bạn nợ tôi”.
Hãy nhìn điều gì có thể xảy ra với một tình yêu như thế?
Nó đã thắp sáng cả bầu trời.
– Rumi –

Sản phẩm tử tế – Mức giá tử tế

Trao gắn mục đích kinh doanh với mục đích xã hội. Chúng tôi tin tưởng sẽ không phải hi sinh mục tiêu này để phục vụ cho mục tiêu kia. Trao chỉ kinh doanh sản phẩm tử tế ở mức giá tử tế và không đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. 

Giá trị cốt lõi 3
Giá trị cốt lõi 4

Mỗi dự án của Trao đều là di sản cho thế hệ tương lai.

Vì những ước mơ của Trao cũng hòa nhịp với ước mơ của Thiên Nhiên nên mỗi dự án Trao làm đều như việc trồng cây hôm nay để thế hệ tương lai được hưởng bóng mát.

“Những bông hoa ngày mai ngủ trong hạt hôm nay”

 

Nghệ thuật thay đổi thế giới

Nghệ thuật là sự nở hoa của con người. Và Trao tin rằng chỉ nghệ thuật mới có sức mạnh thay đổi một suy nghĩ hay thách thức một định kiến. 

Từ niềm tin này, các sản phẩm của Trao đều được chăm sóc tỉ mỉ để trở thành những câu chuyện hay những tác phẩm nghệ thuật. 

Giá trị cốt lõi 5
Giá trị cốt lõi 6

Kinh doanh thuận tự nhiên.

Trao Group sáng tạo và quản trị Công ty theo phương pháp The Trao Way. Phương pháp này tập trung vào việc gieo trồng hơn là vào kết quả, bởi vì mọi thành công đều bắt đầu từ hạt giống và cũng bởi vì ‘thiên nhiên không vội vàng nhưng mọi việc đều hoàn thành’ (Lao Tzu).