Bài hát “Tìm Cọp” – sáng tác mới của Trao Studio

Bài hát Tìm Cọp được vang lên trong tuần lễ sách của Vinschool Greenbay đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các thầy cô và học sinh. Bài hát kể câu chuyện cả làng đã cùng nhau vào rừng Tìm Cọp để xin lỗi Cọp khi bị anh nông dân đốt.

Bài hát cũng kể câu chuyện về trí khôn thực sự. Trí khôn là tình yêu, chứ không phải là lừa đảo.

Các em nhỏ đang cùng nhau tập các bài hát tại lớp học. Đây mới chỉ là buổi thứ 2 nhưng mọi thứ đã rất nhuần nhuyễn rồi. 

Theo Trao Studio