Truyện Trí khôn của ta đây – Phần 2 (Hậu truyện)

25,000

Quyển sách mang đến cho người đọc một góc nhìn mới về trí khôn thực sự của con người. Ở đó, trí khôn là tình yêu, chứ không phải là lừa đảo.

Truyện Trí khôn của ta đây – Phần 2 (Hậu truyện)