TRUYỆN TRÍ KHÔN CỦA TA ĐÂY – PHẦN 2

35,000

“Trí khôn của ta đây – Phần 2” giúp người đọc có thêm lựa chọn về một góc nhìn khác cho một truyện ngụ ngôn từ nổi tiếng trong kho tàng văn học Việt Nam. Câu chuyện này giới thiệu một loại hình ‘trí khôn’ mới và hướng độc giả tới sự nhân văn và yêu thương nhiều hơn.

TRUYỆN TRÍ KHÔN CỦA TA ĐÂY – PHẦN 2

35,000

Danh mục: