TÚI 5 LOẠI HẠT GIỐNG GIEO

75,000

Bộ túi 5 loại hạt giống từ Gieo gồm có 5 túi hạt giống: hạt thành công, hạt may mắn, hạt hồn nhiên, hạt sức khỏe, hạt ước mơ và 1 túi đựng xinh xinh.

TÚI 5 LOẠI HẠT GIỐNG GIEO

75,000