PHONG BAO GIEO THA THỨ (Hạt mướp đắng)

15,000

Ăn mướp đắng thì đắng nhưng lại tốt cho sức khỏe. 

Tha thứ thì khó nhưng lại tốt cho tầm hồn.

PHONG BAO GIEO THA THỨ (Hạt mướp đắng)

15,000