HẠT GIỐNG GIEO DUYÊN – HẠT CAM

20,000

“Cam” là ngọt ngào. “Đồng cam cộng khổ” nghĩa là ngọt đắng có nhau.

HẠT GIỐNG GIEO DUYÊN – HẠT CAM

20,000