Phương thức thanh toán

Mọi khách hàng đều được hỗ trợ các hình thức thanh toán tiện lợi và an toàn. Khách hàng có thể thanh toán qua 2 hình thức sau: 

– Thanh toán bằng tiền mặt.

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.