trao Group Đồng hành tuần lễ sách

Tuần lễ sách cùng Trao Group 1
  • Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị xuất bản hay một tác giả để đồng hành trong sự kiện tuần lễ sách của trường học?
  • Nếu bạn đang tìm kiếm những đầu sách sáng tạo, nhân văn với hình ảnh minh họa xuất sắc?
  • Nếu bạn đang cần nhiều chất liệu nghệ thuật như thơ, âm nhạc hay nhạc kịch để đưa sách vào đời sống?

Bạn sẽ quan tâm tới dịch vụ đồng hành với tuần lễ sách của Trao Group.

Trao Group có gì cho tuần lễ sách của bạn?

Tuần lễ sách cùng Trao Group 2

Gieo - The Miracle Gift from Seeds

Sản phẩm có tính giáo dục cao

Tuần lễ sách cùng Trao Group 3

Dịch vụ Diễn giả

Truyền cảm hứng cho các em nhỏ