CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO GROUP cam kết tôn trọng quyền riêng tư của Khách Hàng (sau đây gọi là “Khách Hàng”) và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng (như được định nghĩa trong Mục 4 bên dưới). Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này (sau đây gọi là “Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân”) giải thích cách chúng tôi thu thập, quản lý và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của những Khách Hàng truy cập vào trang web của Công Ty Cổ phần Trao Group (sau đây gọi là “Trang Web”) và sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp tại đó, cũng như thông báo cho Khách Hàng về quyền riêng tư của người đó.

1. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân nhằm mục đích thông báo cho Khách Hàng về cách chúng tôi có được và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập vào Trang Web và sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Trang Web này không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi và chúng tôi không có ý định thu thập dữ liệu về các cá nhân dưới 18 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi thu thập dữ liệu về trẻ em, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành có liên quan. Ngoài ra, bằng tài liệu này, chúng tôi từ chối một cách rõ ràng bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm theo luật hiện hành trong trường hợp Khách Hàng vô tình hoặc cố ý cung cấp cho chúng tôi thông tin sai lệch về độ tuổi của bạn.

Ngoài Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cung cấp các thông báo của Khách Hàng liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân. Khách Hàng có nghĩa vụ đọc tất cả các thông báo như vậy để nắm được thông tin đầy đủ về lý do và phương thức thu thập, quản lý và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi. Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này bổ sung cho các thông báo đó và không nhằm làm mất hiệu lực các thông báo đó.

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này bất cứ lúc nào trong phạm vi được luật pháp và quy định hiện hành cho phép. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này bằng cách đăng nó lên Trang Web hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác mà chúng tôi cho là phù hợp. Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân được sửa đổi sẽ có hiệu lực khi Khách Hàng được thông báo bằng cách thức hợp lý theo quy định của chúng tôi hoặc khi được đăng trên Trang Web.

2. Thông Tin Liên Lạc của Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Công Ty chịu trách nhiệm thu thập và quản lý Dữ Liệu Cá Nhân một cách hợp lệ.

Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này hoặc việc thu thập, quản lý và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi, hoặc trong trường hợp bạn muốn cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư theo đường bưu điện hoặc thư điện tử đến các địa chỉ sau:

Tên Công Ty: Công ty Cổ phần Trao Group

Địa chỉ email: hello@trao.com.vn

Địa chỉ: Số 171-173 ngõ 75 Trần Quang Diệu, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Khi nhận được thư hay thư điện tử do Khách Hàng gửi đến địa chỉ nêu trên, chúng tôi sẽ có những phản hồi thích hợp cho Khách Hàng theo luật pháp và quy định hiện hành.

3. Đường Dẫn Liên Kết Với Bên Thứ Ba

Tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi trong việc nâng cấp các chức năng của Trang Web để bao gồm chức năng mua hàng trực tuyến thông qua một tài khoản cá nhân trực tuyến, Trang Web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, plugin và Trang Web của bên thứ ba (ví dụ như: Facebook và Youtube). Nếu bạn chọn các liên kết này, bạn sẽ có thể lấy dữ liệu của mình từ bên thứ ba đó để đăng ký/đăng nhập vào Trang Web. Chúng tôi không quản trị các trang web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm xử lý Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập, quản lý và sử dụng bởi các bên thứ ba đó. Bạn có nghĩa vụ đọc chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của bên thứ ba, và chịu mọi trách nhiệm khi đồng ý để các bên thứ ba đó về việc chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

4. Dữ Liệu Cá Nhân Được Thu Thập

Trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là thông tin góp phần định danh một Khách Hàng cụ thể mà có thể được xác định bởi cá nhân đó.

a. Thông tin tự động

Đối với mỗi khách hàng truy cập vào Trang Web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi tự động nhận dạng thông tin liên quan đến tên miền của khách hàng (hoặc nhà cung cấp quyền truy cập của khách truy cập) chứ không phải địa chỉ email. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin cá nhân khác như loại trình duyệt bạn đang sử dụng, địa chỉ Trang Web mà bạn truy cập đã điều hướng đến trang của chúng tôi, hệ điều hành bạn đang sử dụng, tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang bạn truy cập trên Trang Web của chúng tôi và thời gian truy cập của bạn.

b. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi cũng tiếp nhận và tổng hợp thông tin do khách hàng tự nguyện cung cấp, ví dụ như khi bạn giao tiếp điện tử với chúng tôi.

c. Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng cookies và web beacon (còn được gọi là web bug, thẻ pixel hoặc ảnh GIF nhìn rõ) để quản lý Trang Web và các tác vụ email. Cookies là một tệp nhỏ được lưu trên máy tính của bạn khi bạn truy cập một Trang Web. Mục đích của nó là quản lý trải nghiệm Trang Web của bạn và cho phép tùy chỉnh các Trang Web được hiển thị cho bạn khi bạn quay lại trang đó. Web beacon là các đoạn mã máy tính nhỏ cho phép chủ sở hữu Trang Web theo dõi hành động của người dùng trên Trang Web và người nhận thư điện tử. Cookies và web beacon giúp chúng tôi hiểu cách người tiêu dùng sử dụng Trang Web và email để chúng tôi có thể thiết kế các dịch vụ tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi có thể sử dụng cookies và web beacon để đo lường hiệu quả của các sáng kiến quảng cáo trực tuyến của chúng tôi và xác định mối tương quan giữa khách hàng của chúng tôi và các Trang Web trực tuyến mà họ truy cập. Các công ty quảng cáo của bên thứ ba cũng có thể sử dụng cookies và web beacon để thu thập thông tin về các lượt truy cập của bạn vào Trang Web của chúng tôi và các Trang Web khác (chẳng hạn như các Trang Web bạn truy cập và liệu bạn có nhấp vào quảng cáo hay không) để phân phối quảng cáo phù hợp hơn với bạn, trên và ngoài Trang Web của chúng tôi.

d. Đăng ký nhận bản tin điện tử từ chúng tôi

Đăng ký nhận Bản tin điện tử của chúng tôi có thể được kích hoạt tự nguyện thông qua Trang Web với sự đồng ý và chấp nhận của bạn. Sau khi nhận được sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn về các bộ sưu tập, sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi bằng cách định kỳ gửi cho bạn bản tin điện tử và/hoặc các hình thức liên lạc khác qua email, tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại.

5. Đồng Ý về Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Khách Hàng, bằng cách truy cập vào Trang Web, hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp trên Trang Web, sẽ được coi là đã đồng ý trước với chúng tôi về Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, bao gồm cả việc thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân trong phạm vi cho các mục đích được nêu tại tài liệu này.

6. Từ Chối Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi có quyền không cung cấp dịch vụ và hàng hóa của chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng các chức năng của Trang Web cho bạn trong trường hợp bạn không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi theo Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này và luật áp dụng. Trong trường hợp này, và tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi trong việc nâng cấp các chức năng của Trang Web để bao gồm chức năng mua hàng trực tuyến thông qua một tài khoản cá nhân trực tuyến, chúng tôi có thể phải hủy đơn đặt hàng hoặc đặt chỗ của bạn sau khi gửi cho bạn thông báo về việc hủy bỏ đó bằng phương thức phù hợp; tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào mà bạn phải gánh chịu gây ra do việc từ chối tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân

7. Mục Đích Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi trong việc nâng cấp chức năng của Trang Web để bao gồm chức năng mua hàng trực tuyến thông qua một tài khoản cá nhân trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân chỉ cho các mục đích sau: Chính sách đổi hàng

  1. Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho Khách Hàng thông qua Trang Web.
  2. Để giới thiệu cho Khách Hàng các sản phẩm và dịch vụ được cá nhân hóa, được phân tích dựa trên lịch sử duyệt Trang Web của Khách Hàng, thông qua Trang Web.
  3. Để quảng bá và quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bằng cách gửi Khách Hàng tin tức về các cửa hàng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  4. Để phát hiện các khiếm khuyết và cải thiện các chức năng của Trang Web.
  5. Để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào theo thỏa thuận với chúng tôi (nếu có).
  6. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách Hàng theo luật pháp và các thỏa thuận với chúng tôi.
  7. Để chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, báo cáo và dự báo.
  8. Để nghiên cứu, tổ chức các cuộc thi và rút thăm may mắn.
  9. Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và hướng dẫn.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào trong các mục đích nêu trên, chúng tôi sẽ cập nhật và thông báo cho bạn bằng cách gửi thông báo theo cách thức thích hợp về thay đổi đó và cơ sở pháp lý của thay đổi đó.

8. Phạm Vi Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân

Thông tin cá nhân được thu thập theo sự đồng ý rõ ràng của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các hoạt động được nêu tại Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này, ngoại trừ các trường hợp (i) một thỏa thuận riêng giữa chúng tôi và bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích và phạm vi khác ngoài các mục đích và phạm vi được quy định rõ ràng ở đây, hoặc (ii) chúng tôi cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của bạn, hoặc (iii) chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật pháp và quy định hiện hành.

9. Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Để Tiếp Thị

Chúng tôi sẽ nỗ lực để cung cấp cho Khách Hàng các tùy chọn cho việc sử dụng một số Dữ Liệu Cá Nhân. Chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động tiếp thị và quảng cáo các sản phẩm mà chúng tôi bán và/ hoặc dịch vụ chúng tôi cung cấp theo luật pháp và quy định hiện hành.

Tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi trong việc nâng cấp chức năng của Trang Web để bao gồm chức năng mua hàng trực tuyến thông qua một tài khoản cá nhân trực tuyến, chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến danh tính, thông tin liên hệ, thông tin kỹ thuật, thông tin sử dụng và thông tin hồ sơ của bạn để hình thành ý tưởng của chúng tôi về nhu cầu và sở thích của bạn. Bằng cách này, chúng tôi đánh giá sản phẩm, dịch vụ và đề xuất nào phù hợp với Khách Hàng (mà chúng tôi gọi là thông tin tiếp thị).

Nếu bạn yêu cầu thông tin từ chúng tôi, mua hàng từ chúng tôi hoặc đăng ký một cuộc thi hoặc khuyến mãi và không chọn từ chối thông tin tiếp thị từ chúng tôi trong từng trường hợp, bạn sẽ nhận được thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi (bất cứ lúc nào) sau Chi Tiết Liên Hệ được đề cập trong Mục 2 của tài liệu này.

10. Đối Tượng Truy Cập và Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Để Tiếp Thị

a. Công ty

Với tư cách là đơn vị thu thập và quản lý Dữ Liệu Cá Nhân, Công Ty, các nhà quản lý và nhân viên có liên quan có quyền truy cập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích và trong phạm vi quy định tại tài liệu này.

b. Cơ quan nhà nước

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo luật pháp và quy định hiện hành.

c. Thỏa thuận chấp nhận và bảo mật riêng

Chúng tôi sẽ thiết lập một cơ chế phù hợp để có được sự chấp thuận trước của bạn trước khi chia sẻ hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ, tiết lộ hoặc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân với bất kỳ bên thứ ba hoặc người không liên quan nào cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được quy định tại tài liệu này nếu chúng tôi không nhận được sự chấp thuận rõ ràng của Khách Hàng (chọn đồng ý).

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba là cá nhân hoặc tổ chức nào, những người có thể truy cập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân hợp lệ sẽ có nghĩa vụ giữ bí mật Dữ Liệu Cá Nhân theo thỏa thuận bảo mật có hiệu lực và ràng buộc. Quyền truy cập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn chỉ được cấp cho những người cần nó để hoàn thành các nhiệm vụ được chúng tôi giao phó theo hướng dẫn của chúng tôi.

11. Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn và bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân, ngăn chặn hành vi trộm cắp hoặc sử dụng trái phép, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc phá hủy Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

12. Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi, đơn vị liên kết và nhà cung cấp dịch vụ sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính Sách Thông Tin Cá Nhân này và các yêu cầu luật định hiện hành.

13. Sửa Đổi Hoặc Xóa Dữ Liệu Cá Nhân

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cập nhật, điều chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang giữ, tùy vào một số trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật, bằng việc gửi thư điện tử hoặc văn bản yêu cầu cho chúng tôi theo thông tin liên hệ tại điều 10 dưới đây. Chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin cá nhân nhất định nhằm xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu.

14. Các Biện Pháp và Công Cụ để Sửa Đổi hoặc Xóa Dữ Liệu Cá Nhân

Tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi trong việc nâng cấp chức năng của Trang Web để bao gồm chức năng mua hàng trực tuyến thông qua một tài khoản cá nhân trực tuyến, bạn có thể sửa đổi, xóa hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bằng cách gửi thư điện tử đến một trong những địa chỉ của chúng tôi được quy định trong Mục 2 trên.

15. Chú Giải

a. “Cookie”

có nghĩa là một tệp văn bản nhỏ được tạo ra bởi Trang Web, được lưu trữ trong thiết bị của Khách Hàng tạm thời cho việc kết nối đó hoặc vĩnh viễn trên đĩa cứng nhằm mục đích cung cấp các dữ liệu kỹ thuật về việc đăng nhập của Khách Hàng như được nêu tại điểm d Mục 4 bên trên, để qua đó Trang Web có thể nhận diện Khách Hàng và thu thập các thông tin về hoạt động của Khách Hàng trên Trang Web.

b. “Lợi ích hợp pháp”

có nghĩa là lợi ích hợp pháp của Công Ty trong việc điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao nhất với những trải nghiệm an toàn nhất. Trước khi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn vì lợi ích hợp pháp, chúng tôi sẽ luôn xem xét và so sánh tác động tiềm tàng đối với bạn, quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho bất kỳ hoạt động cụ thể nào khác ngoài mục đích và phạm vi được Khách Hàng đồng ý (trừ các trường hợp có sự đồng ý riêng của Khách Hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành). Nếu Khách Hàng cần thêm thông tin chi tiết về cách chúng tôi cân nhắc giữa lợi ích hợp pháp của chúng tôi và các tác động tiềm tàng đối với Khách Hàng trong một hoạt động cụ thể, Khách Hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin được nêu trong Mục 2 của tài liệu này.

c. “Hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng”

có nghĩa là việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng mà Khách Hàng là một bên hoặc Khách Hàng dự định đáp ứng theo yêu cầu trước khi thực hiện.

d. “Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý bắt buộc”

đề cập đến việc tuân thủ luật pháp hiện hành và nghĩa vụ pháp lý khi chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

 

Ngày ban hành: ngày 28 tháng 12 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAO GROUP

Địa Chỉ Trụ Sở Chính: Số 171-173 ngõ 75 Trần Quang Diệu, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

E-mail: hello@trao.com.vn

Số điện thoại: 090.490.7252 – 091.595.4939