Bài thơ Trao

Chia sẻ:

Mẹ Trái Đất Trao cho bạn không khí để hít thở

Mẹ Trái Đất Trao cho bạn thức ăn trên bàn

Mẹ Trái Đất Trao cho bạn ánh mặt trời và những cơn mưa

Mẹ Trái Đất Trao cho bạn sự sống

Mẹ Trái Đất Trao cho bạn sự tỉnh thức

Mẹ Trái Đất Trao cho ta mọi thứ ta cần

Hôm nay bạn đã hòa mình với thiên nhiên chưa? Bạn đã Trao đi điều gì hôm nay?

Mẹ Trái Đất cho đi không mong cầu báo đáp. 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên