Câu chuyện của Trao

Founder's Blog: TRAO GROUP Tin Tưởng Rằng Nghệ Thuật Sẽ Thay Đổi Thế Giới!
22
Tháng 09

Founder's Blog: TRAO GROUP Tin Tưởng Rằng Nghệ Thuật Sẽ Thay Đổi Thế Giới!

Sự thật là thế giới này chẳng cần chúng ta phải thay đổi. Mọi thứ chúng ta có được trên mặt đất...
Founder's Blog: Mỗi Dự Án của TRAO GROUP Đều Là Một Di Sản Cho Thế Hệ Tương Lai!
22
Tháng 09

Founder's Blog: Mỗi Dự Án của TRAO GROUP Đều Là Một Di Sản Cho Thế Hệ Tương Lai!

Ước nguyện của Trao Group được bắt đầu ngay từ cái tên của Công ty. Từ “TRAO” trong tiếng Việt nghĩa là...
Giới thiệu về Hệ thống quản lý của Trao: The Seed System
03
Tháng 07

Giới thiệu về Hệ thống quản lý của Trao: The Seed System

Trao Group xây dựng và quản lý doanh nghiệp theo con đường tự nhiên. cũng giống như sự phát triển của một...
Traoism - Văn hóa của sự cho đi với lòng trân trọng
01
Tháng 07

Traoism - Văn hóa của sự cho đi với lòng trân trọng

Tử tế là một thái độ, tôn trọng là một phong cách sống.
Ý nghĩa tên gọi của Trao?
01
Tháng 07

Ý nghĩa tên gọi của Trao?

Trao cũng là give (cho đi), nhưng là cho đi với sự tôn trọng (give with respect).
Logo của Trao có ý nghĩa gì?
01
Tháng 07

Logo của Trao có ý nghĩa gì?

Logo của Trao là vòng tròn Ensō bắt nguồn từ Wabi-sabi, một khái niệm về cái nhìn thẩm mỹ truyền thống của Nhật Bản.