Hoa hồng chưa từng là biểu tượng của tình yêu

 

Vào một thời điểm trong quá khứ, ai đó đã đặt tên rồi biến hoa hồng thành biểu tượng của tình yêu. Để rồi, mỗi năm hàng tỷ bông hoa hồng đã bị cắt, phun thuốc rồi chuyển đi khắp nơi trên thế giới. Với con người thì hoa hồng là món quà của tình yêu, còn với hoa thì lại là nước mắt. Chính nhân dạng mà con người đặt lên hoa hồng đã ‘cầm tù’ em.
 
Mẹ Thiên nhiên trao cho hoa hồng vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng chưa bao giờ khoác lên em một cái tên, một trách nhiệm, một nghĩa vụ hay một sứ mệnh cao cả nào.
 
𝐸 𝑎̂́𝑝 đ𝑜́𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜
𝑇𝑖𝑎 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑖𝑛ℎ
𝐷𝑖̣𝑢 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̣𝑡 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
𝐾ℎ𝑒̃ ℎ𝑜̂𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑚𝑎́
𝑇ℎ𝑜𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑔𝑖𝑜́
Đ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛ℎ𝑎̉𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜𝑎
𝑋𝑜̀𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑣𝑎́𝑦 𝑛ℎ𝑜̉
𝑀𝑖̉𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑖.
 
Câu chuyện của hoa hồng cũng có thể truyền cảm hứng cho chúng ta thật nhiều. Ngoài kia, có bao người đang chiến đấu mỗi ngày để có thể trở thành một ai đó?
 
Và có lẽ, nhân dạng cũng thật quan trọng để chúng ta có thể kiếm sống. Nhưng ngoài mục tiêu đó, việc dính chặt vào nhân dạng và xem nó là mình cũng có thể là cạm bẫy cản trở chúng ta nhìn thấy con đường tự do.
 
“𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̣𝑛. 𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̂𝑖 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *